زنان و زایمان

ردیفنام دکترآدرسشماره تماس
1ابوالفضل سهیلیانخ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان پوریا031-32336457
2آذر دانش شهرکیخ صفه بیمارستان الزهرا031-36255555
3اشرف هارونی مشهدیخ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماد طبقه اول031-32654932
4اصغر سپهرفــلکه فــلسطین اول خ آمادگاه کوچه بوعلی031-32212944
5اعظم رشیدیخ آمادگاه ج داروخـانه سپاهان031-32212124
6افتخارالسادات نقویخ آمادگاه مجتمع گلدیس031-32201271
7اقدس وکیلیخ شــمس آبادی روبروی بیمارستان سینا031-32339289
8امیرمسعود مشیرفاطمیخ آمادگاه پشت داروخانه سپاهان031-32226137
9آندرانیک میناسکانخ حکیم نظامی چهاراه خاقانی031-36241914
10ایرج فرجامیپل وحید  بلوارمیرزاکوچک خان031-37764278
11باقر فروهانفلکه فلسطین اول خیابان فلسطین ساختمان حافظ031-32225752
12بدری لطیفی خوراسگانیخ شمس آبادی مقابل بیمارستان عیسی بن مریم031-32360020
13بهار شاکریان چالشتریفلکه فیض ابتدای خ آپادانا اول روبروی اداره پست031-36612184
14بهرام افلاکیخ آمادگاه طبقه فوقانی بانک سپه031-32228193
15بهمن خانجانیخ چهارباغ بالا خ بهار آزادی031-36277409
16بیژن اوحدیخ شمس آبادی  ساختمان ۱۱۰031-32333079
17پروانه قنبریان دهکردیخ شــمس آبادی  چـهارراه عباس ج لوازم پزشکی نطاقی031-32366847
18پروین مباشریانخ نـظرشرقی کوی شهیدان پورمعراج بن بست شیرین031-32469876
19پوران گلبانگ ‌خ محــتشم کاشانــی  ج ام آر آی ساختمان پزشکی زهره031-36284932
20تاج السادات علامهخ بــزرگمـهرمقابل مسجدالکریم ساختمان ۱۵۲ طبقه سوم031-32643014
21حسن صاحب الفصولیخ آمادگاه ساختمان جامکو031-32226719
22حسنعلی داوریخ آمادگاه ج داروخانه اصفهان031-32224451
23حسین ادیبی ریزیخ آمادگاه031-32227265
24خورشید عراقیخ توحید مجتمع تجاری مسیح031-36290970
25رویا رضویخ امادگاه روبروی داروخانه سپاهان031-32210998
26زهرا اسلامیانخ بزرگمهرساختمان۱۵۲طبقه۳031-32670320
27زهرا انصاریخ شمس آبادی پلاک ۱۸۰031-32364978
28زهرا خشاویخ چهارباغ بالا روبوری شرکت زمزم ساختمان پارسیان031-36274865
29زهرا سهیلی پورخ آمادگاه ج داروخـانه اصفهان031-32210783
30زهرا شهشهانخ آمادگاه چهارراه محمدآباد031-32211888
31زهرا شیخ الاسلامخ چهارباغ بالا مجتمع پارسیان031-36261624
32زهرا علامهخ بزرگمهر نبش هشت بهشت ساختمان سارا031-32673750
33زهرا فتوحیخ نظر شرقی بین چهارراه نظر و توحید روبروی کفش بلا031-36250657
34زهرا قضاویخ بــزرگمــهر خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش031-32645912
35زهرا نوریخ شـمس آبادی مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم0
36زهره جرجانی توتونچیانخ نظر شرقی روبروی بانک تجارت031-36249349
37ژیلا بهرامیخ صفه بیمارستان الزهرا031-36255555
38سعیده شیدائیخ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماد031-32679494
39سکینه ابراهیمیخ شمس آبادی جنب جوی نیاصرم طبقه سوم031-32335823
40سهیلا معمارمشرفیخ آمادگاه مج پزشکی سپاهان031-32214885
41سوسن نوروزیخ چهارباغ بالا ج آزمایشگاه کخ031-36612637
42سیداسداله کلانتریخ آپادانا اول مقابل اداره پست031-36612184
43سیدجعفر مجدالاشرافیخ چهارباغ بالا خ بهار آزادی031-36277231
44سیدجلیل عظیمی میبدیخ آمـادگاه ساختمان داریوش031-32227507
45سیدکاظم جزایریخ آمادگاه ساختمان پزشکان طبقه دوم031-32227591
46سیدمحمد لقمانیخ آیت اله کاشانی کوچه حکیم031-32361188
47سیدمهدی احمدی علونخ آپادانااول  اول کوچه مهدی031-36612184
48سیما سرتاجخ آمادگاه  مجتمع گلدیس031-32222221
49سیمین زمانیم آزادی ساختمان سپهر طبقه ۵031-36693834
50شکوفه چوپان نژادخ بزرگمهرساختمان۱۵۲طبقه۱031-32664683
51شکوفه نوروزیخ آمادگــاه کوچـه جنب داروخانه سپاهان طبقه سوم031-32206111
52شکوه شکوهیخ امادگاه روبروی داروخانه سپاهان031-32226501
53شهرام هنجنیخ نظرشرقی نبش خیابان آسیاب مجتمع آسیاب031-36247887
54شهلا شفائیخ آمادگاه  روبروی داروخانه سپاهان کوچه سروش031-32222700
55شهلا کشاورزخ فـردوسی مجتمع تجاری زاینده رود031-32212032
56شهناز آرامخ چهارباغ بالا ساختمان بهاران031-36249899
57شهناز فشارکیخ سه راه سید علیخان کوچه شادی پلاک ۱۵031-32211611
58شهین زاهدیخ چهارباغ بالامقابل پپسی کولا مجتمع پارسیان طبقه همکف0
59شیوا امینی سدهیخ آمادگاه ج داروخـانه اصفهان031-32214616
60صدیقه شجاعیانخ شمس آبادی ساختمان رازی طبقه اول031-32362646
61صدیقه نجفیخ چهارباغ بالا کوچه دادستان031-36624250
62عاطفه اسماعیلی زادهخ آماد جنب داروخانه سپاهان مجتمع سپاهان طبقه اول031-32202093
63عطاء جلالیخ فردوسی اول کوچه لادن031-32225175
64عطاءاله قهیریخ توحید نزدیک تقاطع خیابان شریعتی031-36251819
65علی اکبر آیتی زادهخ شمس آبادی روبروی بیمارستان سینا031-36276329
66علی اکبر طاهریانخ فردوسی جنب خ سید علیخان031-32224683
67فاطمه بحرینی اصفهانیم جمهوری اسلامی طبقه فوقانی داروخانه امداد031-3355778
68فاطمه مستاجرانخ بزرگمهر روبروی شهید صدوقی ساختمان میرداماد031-32643939
69فخرالسادات میرمعصومیپل فلزی بیمارستان شهید بهشتی031-32367001
70فرحناز مردانیانخ شمس آبادی جنب ساختمان  ام آرآی ساختمان زمرد طبقه۳031-32332065
71فرزانه اخوان طبیبخ فیض  شماره ۶۱031-36628412
72فرزانه عالیدوستخ بزرگمهر ج بانک صادرات طبقه فوقانی ساختمان سجادیه031-32658777
73فرشته حقیقتخ شریعتی روبروی اورژانس031-36281588
74فرشته دانشمندخ میر031-36624442
75فروغ الزمان مصدقخ شمس آبادی  ساختمان رازی031-32361557
76فروغ السادات قاضیخ چهارباغ بالا جنب رستوران خوانسالار031-36615204
77فریدون صدریســه راه حکــیم نظامی ساختمان ناسیونال031-36273388
78کتایون طلیعهخ شریعتی روبروی اورژانس ساختمان فراز طبقه اول031-36289466
79لیلا مقاره عابدخ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان رودکی طبقه سوم031-32336656
80محبوبه رضوانی حبیبفلکه فیض خ آپادانا اول بن بست مهدی031-36617181
81محمد شمس اردکانیخ آمادگاه مق داروخانه سپاهان031-32222700
82محمدحسین مساحیخ شمس آبادی ساختمان ام آرآی031-32212389
83محمدرحیم اکبرخ فردوسی ساختمان رضا031-32217836
84محمدرضا سلیمیچهارراه حکیم نظامی اول خ نظرغربی مق دبیرستان صفورا031-36270305
85محمود بسیطی یزدیخ فردوسی ساختمان رضا031-32223174
86محمود رسولیخ آمادگاه  پلاک ۲۹۵031-32221533
87مرتضی ذوالفقاریخ شیخ بهائی031-32330624
88مرتضی صادقیخ فردوسی جنب سیدعلیخان مجتمع پزشکی فردوسی031-32222206
89مرتضی نکوئیخ آمادگاه پشت داروخانه سپاهان031-32226146
90مرجان حقیقتخ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع زرین031-32351493
91مرضیه وانونیخ بــزرگمــهر خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش031-32645910
92مریم عجمیخ شیخ بهائی جنب داروخانه کوشش031-32339886
93مژگان شرافتفلکه فیض خ آپادانا اول بن بست مهدی0
94منصورمیرفندرسکیخ شمس آبادی مقابل بیمارستان سینا کوچه انصاری031-32363136
95منوچهر وکیل زادهخ چـهارباغ  خ سیدعلیخان پلاک ۱۱031-32225739
96منوچهر سلیمانپورخ آمادگاه مجتمع پزشکان طبقه ۱031-32223891
97منوچهرخان فروزندهخ آمادگاه  روبروی ساختمان پزشکان031-32221060
98منیژه مهدویخ شمس آبادی بن بست پزشکان031-32202514
99مهدی سالمیخ امادگاه روبروی داروخانه سپاهان031-32212401
100مهرانگیز صدیقینخ آمادگاه پشت داروخانه شبانه روزی031-32206005
101مهرنوش بدیعیخ ابن سینا بیمارستان امین031-32229051
102مهناز ارشدیچهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی جنب بانک تجارت ساختمان نیکان031-32210678
103مهناز معلمخ شمس آبادی ساختمان رودکی طبقه دوم031-32360719
104مهوش مسائلیخ سروش روبروی خیابان مصلی پلاک ۱۲۵031-34459407
105مهین تاج خلیلیخ نظرشرقی  پلاک ۴۱031-36240404
106مهین معصومخانیخ میرکوی هزاردستان پلاک ۹031-36187196
107میترا شرافتخ هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد ۲031-32645933
108مینا قدیریمیدان آزادی ساختمان آزادی جنب بانک ملت031-36616079
109مینا کمالیانخ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان ملک031-32651398
110مینو موحدیخ شمس آبادی ج بیمارستان سینا ساختمان ترمه0
111ناصر خسروانیخ چهارباغ بالا ساختمان پگاه طبقه اول واحد ۳031-36249770
112ناهید سعادت ملیخ شــمس آبادی  چـهارراه عباس آباد مجتمع ملک031-32333892
113ناهید طریقتی انارکیخ بــزرگـمهر چهارراه نورباران ساختمان ترنج031-32673030
114ناهید مظاهریخ چهارباغ بالا روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسیان طبقه اول031-36274865
115نسرین موسویفلکه احمدآباد مجتمع مهر031-32291719
116نیره اعظم هنردوستخ آمادگاه ساختمان پزشکان031-32212326
117الهه امیریپل فلزی بیمارستان شهید بهشتی031-32367001
118الهه حاجی صباغخ شمس آبادی چهار راه قصر ساختمان قصر طبقه سوم031-32346091
119ولی اله کریمیخ مشتاق کوچه روشن پلاک ۱031-32673740
120ویدا رضویخ چهارباغ بالا روبروی اداره برق داخل کوچه0
121ویدا سلطانیخ شـمس آبادی مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم0
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است